F O T O L O V

NA LJUBLJANSKEM BARJU

   Mar 16

VALILNICE

Fotografiral in uredil: Davorin Kordiš head2


© Prpovedano je karkoli kopirati s te strani. Vse fotografije so avtorske in zaščitene

PTIČJE VALILNICE

IZDELANE V

DOMAČI GARAŽI
Vse izdela Davorin Kordiš v lastni režiji, brez donacij
 

Velika sinica sedi na jajčkih v svoji valilnici
Velika sinica sedi na jajčkih v svoji valilnici

Gnezdilnice, zakaj jih postavljamo?Obstaja kar nekaj tehtnih razlogov, zakaj je nujno potrebno nameščati gnezdilnice po vrtovih, parkih in gozdovih. Prvi in najbolj opazen je, da v naravi zaradi naših človeških posegov primanjkuje naravnih dupel. Iz gozdov in vrtov se odstranjujejo vsa bolna in odmrla drevesa, v katerih si detli in žolne kot primarni duplarji dolbejo svoja dupla, ta dupla pa potem naslednja leta zasedejo sekundarni duplarji, kot so: sinice, brglez, muharji, škorec in smrdokavra, če naštejem samo najbolj poznane. Drugi razlog je ta, da z nameščanjem gnezdilnic po vrtovih in parkih, v katerih še ni starega drevja, ustvarimo primerna gnezdišča za sekundarne ptice duplarice. Posebno sinice, brglez, pogorelček, šmarnica, poljski in domači vrabec ter muharji so zelo zaželeni v vrtovih, ker po sadnem drevju pobirajo žuželke in njihove ličinke ter na ta način skrbijo za ravnovesje žuželk okoli našega doma. Brez ptic ni možna biološka pridelave sadja, zelenjave in poljščin! Tretji razlog pa je vzgojni oziroma sociološki. Mnogim ptice poosebljajo pristen stik z naravo. To velja še posebno takrat, kadar jih privabimo v bližino svojih bivališč: pozimi s krmilnicami, spomladi in poleti pa z gnezdilnicami. Na ta način lahko ptice nemoteno opazujemo pri njihovem vsakdanu. Ti »opazovalni rekviziti« sodijo na vsak vrt. Na ta način se gnezdeče ptice približajo človeku, ki tako razvija posluh za naravo in njeno ohranjanje. In slednje je v današnjem času vsesplošne degradacije naravnega okolja zelo pomembno!

10

5

VALILNICA ZA VELIKO SINICO, BRGLEZA ALI MALEGA DETLA
Premer odprtine je 32 mm

_____________________________________________________________________________

VELIKA SINICA

valilnice-v-dobcenici-3.5.2017 from Davorin Kordiš on Vimeo.
BRGLEZ

Brglez-22.3.2017 from Davorin Kordiš on Vimeo.

 
ŠKOREC

 


© Prpovedano je karkoli kopirati s te strani